Wednesday, 20 October 2010

LEARNING is FUN

Regulamentul oficial

ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat si desfasurat de SC Lexis SRL (cu sediul in Piata Pache Protopopescu nr. 10, sector 2, Bucuresti) in Parcul Alexandru Ioan Cuza

RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte toate cerintele si conditiile impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.
1. Concurentii vor purta echipamentul propriu complet de protectie (casca, cotiere, genunchiere) pe toata durata desfasurarii concursului.
2. Este interzisa orice demonstratie freestyle, acrobatie pe role, pe traseul rezervat concursului.
3. Este interzisa introducerea si consumarea alimentelor si bauturilor in zona rezervata concursului sau de incalzire a concurentilor.
4. Parintii si insotitorii nu vor depasi spatiul rezervat publicului, nu vor fuma pe durata desfasurarii activitatilor cu copiii si nu-i vor lasa pe copii nesupravegheati inainte si dupa terminarea concursului.
5. Este interzis ca pe traseul de concurs si in zona adiacenta sa se organizeze intreceri, actiuni zgomotoase si sa se arunce ambalaje, substante sau obiecte care sa puna siguranta copiilor in pericol sau sa determine intreruperea concursului.

DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participarii tuturor elevilor cu varste cuprinse intre 8 si 14 ani. Concursul este un eveniment public; participarea la concurs constituie acordul parintilor sau al sustinatorilor legali ca participantii, numele castigatorului si fotografia acestora sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si video de catre Organizator.

ACORDUL PARINTILOR

Numele si Prenumele concurentului..............................................
Varsta concurentului:.........................................
Scoala Gen nr.: .................................................
Sucursala Lexis: ...............................................
Numele si prenumele parintelui......................................................
Act identitate:............ Seria....................Nr...................................
Adresa:...............................................................................................

Am citit si sunt de acord cu conditiile de participare. Declar ca fiul/fiica mea nu sufera de nicio afectiune contraindicata participarii la concurs.

Semnatura parinte :………………………………………
Data :

No comments:

Post a Comment